wtorek, 7 sierpnia 2012

Pochodzenie słówka "boycott", czyli krótka lekcja historii

Kontynuując serię „Wiedza jest sexy”, w której staram się dokopać do różnych ciekawostek językowych i rzucić nowe światło na niektóre słówka angielskie, przedstawiam Wam poniżej historię słowa „Boycott”.

Słownik urbandictionary.com definiuje je następująco: „An agreement usually among a particular segment of the population to reduce or stop the use and purchase of certain products or activities.” Po Polsku oznacza ono więc odmowę lub po prostu bojkot :) Aby znaleźć pochodzenie tego słowa, musimy cofnąć się do Irlandii w okolice roku 1880.W tym okresie zdecydowana większość irlandzkich farmerów uprawiała ziemie należące do rezydujących w Anglii właścicieli ziemskich. Pod ich nieobecność władający ziemią chłopi stawali się dzierżawcami ziemi, zobligowanymi do płacenia czynszu właścicielom.


W 1879 roku powołana została Irish National Land League, która miała zdetronizować właścicieli ziemskich i pozwolić dzierżawcom na uzyskanie własności uprawianej przez nich ziemi. Zachęceni działalnością ligi chłopi, domagali się znacznych obniżek czynszów i zaczęli mścić się na właścicielach ziemskich, którzy eksmitowali niepłacącego czynszu chłopa. Prowadzony strajk miał na celu kompletne wyizolowanie osoby, która przejęła ziemie po uprzednim dzierżawcy. Pierwszą osobą, którą spotkało takie traktowanie, był wynajęty przez zamożnego irlandzkiego hrabię, Charles Boycott. Po wyeksmitowaniu niepłacącego czynszu chłopa, Kapitan Boycott spotkał się z kompletnym ignorowaniem go przez otaczającą społeczność. Został wyłączony z życia społecznego, nie dostarczano mu poczty i odmawiano mu dostępu do oferowanych w okolicy usług. Praktyka ta została spontanicznie nazwana od nazwiska biednego kapitana jako „boycott” i szybko rozprzestrzeniła się po całej Irlandii.

Pozbawiony możliwości sprawnego funkcjonowania w Irlandii, biedny Charles Boycott powrócił w końcu do Anglii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz